PLATFORM

Onze visie op planning

Het genereren van een optimale planning is een uitdaging voor iedere organisatie. Kenmerkend daarbij is dat elke organisatie een andere definitie van optimale planning zal hanteren. Ook binnen een organisatie worden er verschillende prioriteiten gesteld en kan er per werkproces en/of afdeling op andere Kritische Proces Indicatoren worden gepland en gestuurd.

De dynamiek van elke dag zorgt ervoor dat een optimale planning binnen afzienbare tijd weer achterhaald kan zijn. Ook zijn er significante verschillen tussen de planning van servicegerichte en project gestuurde processen. Zo zal de afdeling die storingen afhandelt dit vooral zo snel mogelijk, na binnenkomst van een melding, willen doen terwijl de afdeling die nieuwbouw realiseert de oplevering van het project als hoogste prioriteit heeft.

Grote gemene deler voor de planning is dat het werk uitgevoerd moet worden door beschikbare mensen en/of materieel. Deze beschikbare capaciteit kan zowel binnen de eigen organisatie als binnen de organisatie van (onder)aannemers worden bevraagd.

PCA heeft dit gemeenschappelijke uitgangspunt genomen als startpunt voor haar planningsoplossingen; de definitie van de totaal beschikbare capaciteit. Wie, met welke vaardigheden, is wanneer beschikbaar en vanaf welke locatie? Door dit zeer verfijnd vast te leggen, wordt de basis gevormd voor alle planningsfunctionaliteit. Bovenop deze basis kunt u als klant modules  en portalen leggen die de gewenste functionaliteit leveren. Dankzij de planningsfunctionaliteit van PCA kan de totale uitvoeringscapaciteit dynamisch gemengd worden voor de uitvoer van servicetaken en projecten.

Vastleggen
Vastleggen
Een te plannen opdracht en bijbehorende klantgegevens ontstaan veelal in een backoffice of ERP applicatie. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het plannen van uit te voeren werkzaamheden. PCA biedt de mogelijkheid tot interfacing met een verscheidenheid aan backoffice- en ERP applicaties, veelal mogelijk gemaakt door webservices. Mocht uw applicatielandschap de intake niet ondersteunen kan PCA dit voor u faciliteren.  
Plannen
Plannen
PCA biedt voor het plannen de oplossing Marlin, het hart van ons platform. Marlin biedt u de mogelijkheid om de totaal beschikbare capaciteit dynamisch in te zetten voor de uitvoer van service- en projecttaken. Hiermee stellen wij u in staat om adequaat in te spelen op de dagelijkse dynamiek in de omgeving waarin uw organisatie actief is. Daarbij maakt u als gebruiker zelf de keuze of u de regie wilt houden over de invulling van uw planning of dat u het planproces overlaat aan onze slimme algoritmes.
Registreren
Registreren
Voor het optimaal registreren van bijvoorbeeld uren en materialen biedt PCA diverse innovatieve mobiele applicaties. Deze applicaties maken het voor uw mobiele medewerkers mogelijk om de geplande werkzaamheden volledig digitaal uit te voeren en te verantwoorden. Wanneer er in uw bedrijfsproces specifieke registratie behoefte bestaat, kan deze middels een digitale formulieren oplossing worden ingevuld.  
Verwerken
Verwerken
Alle gegenereerde registraties en informatie wordt uiteindelijk teruggegeven aan uw backoffice of ERP applicatie. De groeiende behoefte aan relevante management- en stuurinformatie kunt u het hoofd bieden door gebruik te maken van onze rapportage-oplossing. Deze biedt de mogelijkheid om de gegenereerde data binnen ons platform, middels eenvoudige tooling, om te zetten in waardevolle stuurinformatie. Het geeft u stevige handvatten om slimmer, beter en sneller te werk te gaan.
Communicatie

Met (eind)klant
Communicatie

Met (eind)klant