Vestia live na succesvolle implementatie.

Enige tijd geleden heeft Vestia een uitvoerig selectietraject uitgezet voor een nieuw plansysteem voor reparatie onderhoud. De projectgroep heeft unaniem gekozen voor PCA Mobile als beste partner voor de implementatie van haar vraagstelling. Een belangrijk aspect in de keuze was de overtuiging dat PCA Mobile de meest geavanceerde oplossingen voor ketensamenwerking heeft. Tevens is aangegeven dat PCA Mobile daarin een ruime voorsprong heeft op de partijen die deel hebben genomen aan het selectie traject. 

Gaandeweg het traject bleken tevens de componenten voor mobiel werken, aannemersportaal en logistiek van toegevoegde waarde. Hierdoor heeft Vestia besloten om haar huidige oplossingen daarvoor vervroegd te vervangen. Ondertussen hebben we een succesvolle implementatie achter de rug en zijn de vaklieden van Vestia live met de nieuwe oplossing voor fase 1.

Binnen Vestia lopen een aantal projecten voor optimalisatie van haar processen. Een belangrijke daarvan is online dienstverlening. Om deze processen goed in te kunnen inrichten is een goed werkend afspraakproces van belang. Met het geavanceerde plansysteem Marlin en het onderaannemers portaal kan Vestia haar ambities op dat vlak waarmaken.

Binnen Vestia worden 65 eigen vaklieden én haar 50 onderaannemers aangesloten op het planbord en/of het aannemers portaal. Uniek in de propositie van PCA is het feit dat ook aannemers met een geclusterde versie van het planbord en de mobiele oplossing ingericht kunnen worden. Hierdoor kan bij het indienen van een online reparatieverzoek vanuit het klantportaal tevens de beschikbaarheid opgevraagd worden van haar onderaannemers.


De software wordt geleverd voor een vast bedrag per maand voor het gebruik. De tablets voor de vaklieden worden door PCA in een huur constructie voor een vast bedrag per maand geleverd en beheerd. Hierdoor wordt Vestia volledig ontzorgd. Daarmee is een belangrijke eis, continuïteit, gewaarborgd.
De bevestiging van Vestia met een GO voor livegang geeft aan dat PCA Mobile dé partij is voor de invulling van dergelijk complexe ketenvraagstukken. Wij zijn blij met het vertrouwen van Vestia en zien een lange termijn partnership met veel enthousiasme tegemoet.